Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2016

Presentation av ATGs styrelse

ATGs styrelse består av sex ledamöter utsedda av staten, av fem ledamöter utsedda av trav- och galoppsporten samt av en personalrepresentant med suppleant.

Mats Denninger

 • Namn: Mats Denninger
 • Befattning: Styrelseordförande (statlig representant), ordförande i Ersättningsutskottet
 • Invald år: 2007
 • Född: 1953
 • Utbildning: Lantbruksutbildning
 • Andra uppdrag: Styrelseordförande HNS, ledamot av styrelsen i Kungliga skogs- och lantbruksakademien, ordförande i Leader Sörmlandskusten.
 • Bakgrund: Jord- och skogsbruk, stadssekreterare (1991-1994), LRF, internationellt samarbete, regeringskansliet (2008-2014).

Hans Ljungkvist

 • Namn: Hans Ljungkvist
 • Befattning: Vice ordförande (travsportrepresentant), medlem i Ersättningsutskottet
 • Invald år: 2007
 • Född: 1952
 • Utbildning: Ekonom
 • Andra uppdrag: Ordförande i Svensk Travsport, Vice ordförande i Europeiska Travunionen samt olika styrelseuppdrag i svenskt näringsliv.
 • Bakgrund: Travbanechef Östersund och Åby, diverse styrelseuppdrag och engagemang inom olika hästsportorganisationer.

Erik Adielsson

 • Namn: Erik Adielsson
 • Befattning: Styrelseledamot (travsportrepresentant)
 • Invald år: 2016
 • Född: 1974
 • Utbildning: 3-årig gymnasieutbildning
 • Andra uppdrag: Styrelseledamot i Svensk Travsport.
 • Bakgrund: Arbetat inom travsporten i drygt 20 år, hästägare och uppfödare.

Marjaana Alaviuhkola

 • Namn: Marjaana Alaviuhkola
 • Befattning: Styrelseledamot (travsportrepresentant)
 • Invald år: 2014
 • Född: 1959
 • Utbildning: Veterinär med specialistkompetens i hästens sjukdomar.
 • Andra uppdrag: VD/ägare Hallands Djursjukhus, Ordförande i Hallands Travsällskap, styrelseledamot i Svensk Travsport.
 • Bakgrund: Hästägare och uppfödare. Äger och driver en travträningsanläggning med 140 hästar i Holm utanför Halmstad.

Arendt Cederqvist

 • Namn: Arendt Cederqvist
 • Befattning: Styrelseledamot (travsportrepresentant), ledamot i Revisionsutskottet
 • Invald år: 2011
 • Född: 1949
 • Utbildning: Ingenjör
 • Andra uppdrag: Egen företagare/ägare/VD. Styrelseuppdrag inom Comfortkedjan, SHB kontorsstyrelse Visby, styrelseledamot i Svensk Travsport.
 • Bakgrund: Uppfödning och ägande av travhästar, egenföretagare inom Comfortkedjan.

Hans Hansson

 • Namn: Hans Hansson
 • Befattning: Styrelseledamot (galoppsportrepresentant)
 • Invald år: 2009
 • Född: 1947
 • Utbildning: Ekonom
 • Andra uppdrag: Direktör Scania, Styrelseledamot Scania Sverige, Ripasso Energy (grundare av bolaget), Scandinavian Biogas, Leax Group, Woxia, HH Consulting.

Petra Forsström

 • Namn: Petra Forsström
 • Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
 • Invald år: 2016
 • Född: 1964
 • Utbildning: Ekonom
 • Andra uppdrag: Egen företagare/ägare/VD, styrelseuppdrag inom näringslivet.
 • Bakgrund: Svenska Spel, Spelinstitutet, SPER(Spelbranschens Etiska Råd).

Bo Netz

 • Namn: Bo Netz
 • Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
 • Invald år: 2011
 • Född: 1962
 • Utbildning: Nationalekonom
 • Andra uppdrag: Överdirektör Trafikverket, ordförande i Svenska Kraftnät och Sweroad AB. Styrelseledamot i Statens kulturråd.
 • Bakgrund: Riksrevisionsverket, Regeringskansliet.

Susanna Rystedt

 • Namn: Susanna Rystedt
 • Befattning: Styrelseledamot (statlig representant), ordförande i Revisionsutskottet.
 • Invald år: 2009
 • Född: 1964
 • Utbildning: Civilekonom
 • Andra uppdrag: Administrativ chef AB Svensk Exportkredit.
 • Bakgrund: Finansieringsfrågor, ekonomi, redovisning och IT, bl a som IT-chef för SEB Trygg Liv.

Karin Strömberg

 • Namn: Karin Strömberg
 • Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
 • Invald år: 2007
 • Född: 1956
 • Utbildning: Civilekonom
 • Andra uppdrag: Egen verksamhet, Styrelseordförande Svensk bilprovning, Styrelseledamot Lernia AB och i delägda bolag.
 • Bakgrund: Senior Vice President SAS, styrelseledamot LFV, Posten AB m fl.

Anne Wartin

 • Namn: Anne Wartin
 • Befattning: Styrelseledamot (statlig representant)
 • Invald år: 2010
 • Född: 1964
 • Utbildning: Jur kand
 • Andra uppdrag: Rådman
 • Bakgrund: Spelfrågor inom Regeringskansliet, sakkunnig i utredning.

Marianne Martinsson

 • Namn: Marianne Martinsson
 • Befattning: Styrelseledamot (personalrepresentant)
 • Invald år: 2010
 • Född: 1960
 • Utbildning: Gymnasieekonom
 • Andra uppdrag: Redovisningsekonom ATG, Ordförande i Unionens fackklubb.
 • Bakgrund: Ekonom på TietoEnator, Programmera AB, Sandrew Metronome.

Fabian Rivière

 • Namn: Fabian Rivière
 • Befattning: Suppleant (personalrepresentant)
 • Invald år: 2013
 • Född: 1965
 • Utbildning: Fil kand, data- och systemvetenskap.
 • Andra uppdrag: Systemutvecklare ATG, Akademikerklubben vid ATG och Kanal75
 • Bakgrund: Systemutveckling inom ATG, enhetschef Provobis.