Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2016

Bildspel ATG 2015
Omsättning.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OCH EKONOMISK REDOVISNING 2016

ATG bedriver verksamheten i enlighet med avtalet mellan svenska staten och trav- och galoppsportens centralförbund samt ATGs koncession att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.

Vår mission:

Vi gör Sverige mer levande.

Vår vision:

Nordens största och mest lönsamma spelbolag på en global marknad.

Vårt löfte till kunderna:

Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel.

ATGs svenska omsättning uppgick under 2016 till 13 277 miljoner kronor (12 535), varav 959 miljoner kronor (739) avsåg spel på utländska trav- och galopptävlingar. Den svenska omsättningen redovisas som bruttoomsättning i ATGs resultaträkning och beskattas i Sverige.

Spel in till ATGs pooler från internationella partners minskade till 2 520 miljoner kronor (3 234). Länderna i Norden svarar för merparten av det internationella spelet. Den internationella omsättningen redovisas och beskattas i respektive land.

ATGs omsättning, och även poolernas storlek, var under 2016 den största någonsin.