Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2016

ATGs Ledning

Hans Skarplöth, vd

 • Namn: Hans Skarplöth
 • Befattning: VD
 • Anställningsår: 2013
 • Födelseår: 1972
 • Utbildning: Kandidatexamen ekonomi och kandidatexamen handelsrätt vid Mälardalens Högskola.
 • Andra uppdrag: Styrelseledamot EPMA (European Pari Mutual Association) och Styrelseordförande SPER.
 • Bakgrund: Försäljningsdirektör, VD Viasat Sverige och VD Viasat Norden m fl roller inom MTG/Viasat. Affärsutvecklingschef och Försäljningsdirektör m fl roller inom Volvo Construction Equipment och Philip Morris.

Leif Almgren, vd-stab

 • Namn: Leif Almgren
 • Befattning: VD-stab
 • Anställningsår: 1981
 • Födelseår: 1957
 • Utbildning: Juridikstudier, Stockholms universitet.
 • Andra uppdrag: Styrelseledamot i ATGHK.
 • Bakgrund: Operativ chef, Totochef, Internationell chef och informationschef, ATG.

Sten Andersen, marknadschef

 • Namn: Sten Andersen
 • Befattning: Marknadschef
 • Anställningsår: 2014
 • Födelseår: 1965
 • Utbildning: Ekonomi, Lunds universitet.
 • Andra uppdrag: Styrelsemedlem i Nowonomics AB, Quartiers Properties och Kanal 75.
 • Bakgrund: Marknadsdirektör och VD från Internationella reklambyrånätverk, OBH. Nordica och Unilever.

Patrik Brissman, informationschef

 • Namn: Patrik Brissman
 • Befattning: Informationschef
 • Anställningsår: 2013
 • Födelseår: 1964
 • Utbildning: Gymnasieskola, 3-årig ekonomisk linje.
 • Andra uppdrag: Nej
 • Bakgrund: Journalist, Expressens sportredaktion, chefredaktör och redaktionschef, Golf Digest, informationschef och projektledare, TV3, partner och projektledare, OTW.

Mikael Hagberg, prod.- & affärsutv. chef

 • Namn: Mikael Hagberg
 • Befattning: Produkt- och affärsutvecklingschef
 • Anställningsår: 2014
 • Födelseår: 1986
 • Utbildning: Information Management for Business BSc, UCL.
 • Andra uppdrag: Styrelseledamot i Brf Kungsbacken 14.
 • Bakgrund: Produktchef på ATG, Affärsutvecklare, Produktägareoch Projektledare inom CRM på MTG.

Lotta Jansson, vd-stab

 • Namn: Lotta Jansson, vd-stab
 • Befattning: VD stab
 • Anställningsår: 1995
 • Födelseår: 1959
 • Utbildning: Förskollärare, IHR, Diplomerad coach, certifierad yogalärare.
 • Andra uppdrag: Nej
 • Bakgrund: ATG (Internationellt och Marknadsavdelningen), arbetat med konferenser i Sverige och Frankrike, Förskolelärare.

Magnus Lunner, säkerhetschef

 • Namn: Magnus Lunner
 • Befattning: Säkerhetschef
 • Anställningsår: 2000
 • Födelseår: 1961
 • Utbildning: Polishögskolan (Sörentorp, Solna), civilekonom (Uppsala universitet).
 • Andra uppdrag: Nej
 • Bakgrund: Polis, Informationssäkerhetschef, Säkerhetschef.

Tobias Melin, analyschef

 • Namn: Tobias Melin
 • Befattning: Analyschef
 • Anställningsår: 2014
 • Födelseår: 1971
 • Utbildning: Magisterexamen i statistik, ekonomi och statskunskap, Örebro Universitet.
 • Andra uppdrag: Nej
 • Bakgrund: Marknadsanalytiker Svenska Spel, Statistiker Reader’s Digest.

Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef

 • Namn: Lotta Nilsson Viitala
 • Befattning: Ekonomichef
 • Anställningsår: 2014
 • Födelseår: 1971
 • Utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet.
 • Andra uppdrag: Styrelseordförande ATG Hästklinikerna AB, styrelseledamot Hästsportens Administrativa Center AB, suppleant Strömsholms Utvecklings AB, suppleant Kanal 75, styrelseordförande Nilsson Viitala AB.
 • Bakgrund: CFO/ekonomichef Poolia och Taxi 020, managementkonsult Connecta, egenföretagare.

Annette Rådström, IT-chef

 • Namn: Annette Rådström
 • Befattning: IT-chef
 • Anställningsår: 2009
 • Födelseår: 1963
 • Utbildning: Magisterexamen i Data- och Systemvetenskap, KTH. Studier i affärsekonomi och media på högskolenivå.
 • Andra uppdrag: Nej
 • Bakgrund: CIO/IT-chef, PayEx Group. Lärare i IT- och Mediakunskap, Lernia. Teknisk redaktör, ABB.

Per Tellander, vd Kanal 75

 • Namn: Per Tellander
 • Befattning: VD Kanal 75 AB
 • Anställningsår: 2014
 • Födelseår: 1967
 • Utbildning: Ekonomi och journalistik på IFS, Handelshögskolan.
 • Andra uppdrag: Nej
 • Bakgrund: Chefsbefattningar inom MTG och SBS. Produktutveckling mm, Svenska Spel.

Katarina Widman, försäljningschef

 • Namn: Katarina Widman
 • Befattning: Försäljningschef
 • Anställningsår: 2014
 • Födelseår: 1978
 • Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
 • Andra uppdrag: Styrelseledamot i Nordic E-commerce Group.
 • Bakgrund: Head of Global Marketing, SAS. Chefsroller inom marknad och försäljning, Viasat/MTG. Marketing Manager Sweden, Norwegian. Product Manager, L’Oréal Sverige.

Carin Kappe, Compliance officer

 • Namn: Carin Kappe
 • Befattning: Compliance officer
 • Anställningsår: 2016
 • Födelseår: 1964
 • Utbildning: Jur kand
 • Andra uppdrag: Nej
 • Bakgrund: Enhetschef, Konsumentverket, Ämnessakkunnig, Jordbruksdepartementet, Enhets- och avdelningschef, Lotteriinspektionen, Kansliråd, Finansdepartementet.