Årsredovisning

Aktiebolaget trav och galopp

2016

VD-ORDET ÅRSREDOVISNING 2016

”Ett fantastiskt starkt år”

År 2016 var ett mycket starkt och mycket händelserikt år för ATG. Det är med stor glädje - och stolthet över organisationen - som jag konstaterar att vi gjorde det bästa året i bolagets historia.

Sedan 2013 har vi jobbat utifrån vårt manifest där vårt löfte är att bli ”Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel”. Det är med det löftet vi gör våra förändringar och lanserar våra nyheter. Under året har vi lanserat två nya spelprodukter: V75 Boost och Top 7 som har tagits emot bra på marknaden.

Här på sajten kan du läsa om vårt hållbarhetsarbete – där spelansvaret är den mest prioriterade frågan. Under året har vi beslutat om en ny strategi för vårt spelansvar. Strategin implementeras nu i alla led i hela organisationen. Under hösten genomförde medarbetare, ombud och samarbetspartners en ny, obligatorisk utbildning i spelansvar. Allt i förebyggande syfte för att spelandet inte ska gå till överdrift. Att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt är av omsorg om våra kunder och samhället i stort – vi är också övertygade om att ett fungerande spelansvar är en bra affär. Kunder som mår bra med sitt spelande är långsiktiga kunder.

ATGs uppdrag är att trygga den långsiktiga utvecklingen för våra ägare svensk trav- och galoppsport. Allt vårt överskott går tillbaka till sporten. Det är därför glädjande att vi har en tillväxt om sju procent under 2016. Och vi gör därmed det bästa året i bolagets historia. Målet - och min förhoppning - är att vi ska öka den ytterligare under 2017.

Stort tack till alla engagerade medarbetare för ett fantastiskt år!

Med vänlig hälsning

Hasse Skarplöth vd ATG

ATG i korthet

ATG har gett spänning och nöje till landets alla hästspelsintresserade sedan 1974. ATG erbjuder spel i närmare 2 000 butiker och i digitala plattformar. Spel erbjuds även på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet.

ATG har ett eget produktionsbolag, Kanal 75, som tillgodoser marknaden med sport- och spelinformation via främst TV och internet.

Spelansvaret är ATGs viktigaste hållbarhetsfråga. ATG arbetar förebyggande genom information och utbildning.

ATG ägs av Svensk Travsport och Svensk Galopp. ATGs syfte är att långsiktigt säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för svensk trav- och galoppsport.

År 2016 blev ett rekordår för ATG då tillväxten ökade med hela sju procent.

Bolaget rustar nu för att bli Nordens största och mest lönsamma spelbolaget på en global marknad.

Året i korthet

Under 2016 omsatte ATG 13,3 miljarder kronor, den svenska omsättningen var den bästa i ATGs historia. ATG står sig även väl i internationellt perspektiv, globalt sett är ATGs utveckling väldigt stark.

Den internationella spelomsättningen uppgick till 2,5 miljarder kronor, en minskning om 22,1 %, vilket är en effekt av en ny affärsmodell.

Den största delen av ATGs omsättning går tillbaka till spelarna i form av vinster: 9,3 miljarder kronor under 2016.

Under året har ATG levererat flera produktnyheter så som V75 Boost, och Top 7 som har tagits emot väl på marknaden.

Under året har fokus ökat på hållbarhetsfrågor. Viktiga steg har tagits på vägen för att öka ansvarstagandet. ATG har uppdaterat strategin för hållbarbarhetsfrågor som nu förankras i organisationen. ATG vill visa att det är fullt möjligt att växa och bredda – samtidigt som man månar om sina kunder och tar ansvar för att minimera de negativa riskerna med spel. En ny utbildning i spelansvar har genomförts av anställda, butiker och samarbetspartner.

Under hösten har bolaget inrättat en compliance-funktion som arbetar med efterlevnad och uppföljning av de regelverk som finns för verksamheten.